กิจกรรมเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 07.50 น. ดร.ชอบ ลีซอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการทื่ 2 พร้อมนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะ ได้ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนพิบูลวิยาลัย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 ณ บริเณหน้าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

  
  
  

        หลังจากนั้น เวลาประมาณ 09.00 น. ดร.ชอบ ลีซอ พร้อมนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เพื่อมอบสิ่งของ ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาส พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยปลาลงในบ่อเลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน

  
  
  
 เวลาประมาณ 10.00 น. ดร.ชอบ ลีซอ พร้อมนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ และคณะ ได้เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ

  
  
  

เวลาประมาณ 14.00 น. นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เพื่อมอบสิ่งของ ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาส

  

และเวลาประมาณ 15.00 น ได้เดินมาถึงโรงเรียนบ้านหนองตะแบก เพื่อมอบเสื้อผ้า สิ่งของ และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กด้อยโอกาส

  
  

Он меня теперь считает ""настоящим уголовником, врагом общества номер один, ""ну, в крайнем случае, ""номер два.

Даже имя всуе поминать не хочется.

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ ""Только немногие из присутствующих лично знают ""обвиняемого.

Палачи тоже торопятся, словно боясь новой задержки.

До сих ""пор никто не знал, ""что я способна убивать.

Если у "Бесплатный курс английского языка скачать"вас появится желание переговорить со ""мной по этому важному де-лу, то ""найти меня можно в воинской палате кремлевской больницы.

На склоне мгновенно "Навител карты казахстана скачать бесплатно"сформировались ступени, и он спустился "Скачать бетти эдвардс открой в себе художника"по ним, озаряемый сиянием фар Медного Бабуина.

Он явно возвратился из своих "Сказки скачать видео"странствий в отнюдь не благодушном настроении.

Жаль только, что зрителей было маловато кроме Аретино, занявшего кресло во втором ряду, в зале не было ни души.

Мужчины не проявляли к ней интереса, и все ее помыслы были сосредоточены исключительно на карьере.

Если ты виновен, а я думаю, "Скачать книги таня гроттер и исчезающий этаж"что ты виновен, я буду тебе и судьей, и палачом.

Массивная голова повернулась в сторону маленького человечка.

Эксперимент не удался, но остановить его уже нельзя.

Выдайте ее за подходящего человека,-пошутил Акман,-и у вас будут внуки, волки-оборотни.

Ильин молчал, не собираясь подтверждать смелое предположение.

После этого приносили чучело в парадном костюме, которое двигало руками с помощью вмонтированного в него миниатюрного мотора.

Один сокрушительный удар обрушился на "Бас для сабвуферов скачать"лопатки Римо, вышибив у него воздух из легких.

Но не думаю, чтобы это был Легро.

В соответствии "Математика. 3 класс. Тематические тесты. Тренировочная тетрадь"с данными наблюдений и солнечными теориями "Отступница"двадцатого века протуберанцы "Москва, я не люблю тебя"взрывались.

С этими словами Бабриэль вытащил из-за пазухи "Смерть меня подождет"небольшую, тошнотворного желтовато-белого цвета "Ваш персональный коучинг успеха. Руководство к действию"фигурку ангела с блестящими голубыми глазками "1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы (+CD)"и крохотными крылышками.

К камням "Горе господина Гро. История, рассказанная сэром Кофой Йохом. Хроники Ехо 5"старика, которые ты забрал у Александры.

Но "Кипр. Путеводитель"сначала я хочу "Магия трав от А до Я. Полная энциклопедия волшебных растений"проводить всех внутрь.

Некоторых из вас "Игрушки и зверушки своими руками. Техника валяния шерсти"озадачит такой вопрос.

Земля по всему пространству Вирту начала дрожать.

От страха их маленькие "Учет и анализ основных средств"темные глазки расширились.

Но "Учет и анализ основных средств и нематериальных активов"давай не прерывать наши беседы только потому, что "Учет и анализ основных средств на примере ООО 'Селиана'"мы вступили во вторую фазу.

Так как я "Учет и анализ основных средств организации"знаю собственное имя, я знаю все, "Учет и анализ основных средств ОАО 'Бобруйский горпищеторг'"что известно обо мне, сказал Галлеран, "Учет и анализ основных средств предприятия МПП 'Жилтрест'"ты тоже начнешь "Учет и анализ основных средств предприятия"все понимать.

Несколько человек пронеслись мимо нас "Учет и анализ основных средств предприятия ТОО Казахстан 2008"вниз.

Мы пробежали сквозь заросли кустов и вышли к руслу пересохшего "Учет и анализ по центрам ответственности"ручья.

Я рад, "Учет и анализ основных фондов сельскохозяйственных организаций"что вы воспринимаете это подобным образом, Мастер Синанджу, сказал Смит.

Это был "Зерновые и зернобобовые культуры, выращиваемые в России"разведчик, проводивший рекогносцировку.

Этому можно научить "Зерновые корма в кормлении свиней"кого угодно.

Ваше диагностическое устройство абсолютно "Зерноочистительные машины"исправно.

Попытался вытащить из тайника медвежью шкуру "

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2016

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.