สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๓

ศธภ.๑  เชียงใหม่

ศธภ.๒  พิษณุโลก

ศธภ.๔ ปทุมธานี

ศธภ.๕  ชลบุรี

ศธภ.๖  ราชบุรี

ศธภ.๗  อุดรธานี

ศธภ.๘  นครราชสีมา

ศธภ.๙  อุบลราชธานี

ศธภ.๑๐  ภูเก็ต

ศธภ.๑๑  สงขลา

ศธภ.๑๒  ยะลา

กรุงเทพมหานคร

 

 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2016

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.